Kako spriječiti mokraćne infekcije?
Otvor mokraćne cijevi treba održavati što je moguće čistijim da bi se spriječile infekcije.
Rizik od infekcije se smanjuje ako:
• djetetu često mijenjate pelene
• brišete od naprijed prema natrag nakon obavljanja nužde
• dijete nosi pamučni donji veš
• dijete redovito mokri

Neka djeca sa čestim mokraćnim infekcijama mogu imati poremećaj mokraćnog sustava koji izaziva ozbiljnije infekcije gornjeg mokraćnog sustava. Najčešći takav poremećaj je vezikoureteralni refluks (VUR), koji se javlja kod oko 1% sve djece na svijetu.

Koji su rizici mokraćnih infekcija?
Većina infekcija zahvaća donji dio mokraćnog sustava koji čine mokraćni mjehur i mokraćna cijev. Infekcije se vrlo učinkovito liječe antibioticima ako se na vrijeme otkriju.

Ako se infekcija kod djeteta ne liječi, može se proširiti na gornji dio mokraćnog sustava koji čine mokraćovodi (ureteri) i bubrezi. Infekcija u bubrezima može dovesti do trajnog oštećenja tkiva bubrega i smanjiti njihovu funkcionalnost. To kasnije može dovesti do visokog krvnog tlaka
ili potpunog prestanka rada bubrega.

Bakterija ne može lako dospjeti do mokraćovoda i bubrega jer, kod zdrave djece, postoje valvule (zalisci) na kraju svakog mokraćovoda koje sprječavaju da sadržaj mokraćnog mjehura vrati u mokraćovode. To je razlog zašto su infekcije gornjeg dijela mokraćnog sustava mnogo rjeđe od infekcija donjeg dijela.

Što je vezikoureteralni refluks (VUR)?
Urin (mokraća) se stvara u bubrezima i teče niz uretere (mokraćovode) u mokraćni mjehur. Veziko-ureteralni refluks (VUR) se javlja kada se mokraća vraća iz mokraćnog mjehura u mokraćovode (uretere), a može se javiti samo na jednoj strani ili obostrano. Neka djeca se rađaju sa VUR-om. To se događa kad se spoj između mokraćovoda i mokraćnog mjehura ne razvije normalno.

Nema dokaza da vraćanje urina u mokraćovode oštećuje bubrege. Ipak, ako postoji mokraćna infekcija, vraćanje urina uz mokraćovode prema bubregu omogućava bakteriji pristup bubregu što može dovesti do ozbiljnih infekcija i oštećenja bubrega.
Vezikoureteralni refluks je bolest bez izraženih kliničkih simptoma. Najčešće se otkriva zbog čestih mokraćnih infekcija. Pokazuje sklonost obiteljskom nasljeđivanju. To znači, ukoliko je jedan od roditelja imao vezikoureteralni refluks kao dijete, postoji mogućnost da će ga imati i njegova djeca. Ukoliko se kod jednog djeteta ustanovi VUR postoji vjerojatnost da se javi i kod ostale djece.

 
           
 
 
  © 2012 Eurotron International d.o.o. All rights reserved.