Kako kolagenska spužva s gentamicinom pomaže u sprječavanju infekcija?
Tijekom Vaše operacije kirurg će postaviti kolagensku spužvu s genatmicinom u ranu. Tako postavljena kolagenska spužva zaustavlja krvarenje jer kolagen prirodno pomaže zgrušavanje krvi. Najvažnije, kolagenska spužva otpušta gentamicin, snažni antibiotik širokog spektra koji pomaže u sprečavanju infekcija na mjestu kirurškog zahvata.

Kada se genatmicin otpusti sa spužvice kolagen se otapa i potpuno nestaje kroz nekoliko tjedana.

Koja je razlika kolagenske spužve s gentamicinom i sistemski primjenjenih antibiotika?
Antibiotici koje ćete dobiti prije i nakon operacije se nazivaju sistemski antibiotici. To znači da ulaze ravno u vaš krvotok putem infuzije te se prenose krvotokom dalje po cijelom tijelu.

Ograničenje sistemski primijenjenog antibiotika je da ponekad doza antibiotika koja je potrebna za postizanje dovoljno visoke koncentracije na mjestu kirurške rane može izazvati negativne efekte drugdje u tijelu. Također, mnogi visokorizični pacijenti, kao pacijenti s dijabetesom ili starije osobe imaju lošiju cirkulaciju koja sprečava da sistemski antibiotik dođe na mjesto gdje je najpotrebniji.

Sistemski antibiotici su vrlo korisni, ali u slučaju visokorizičnih pacijenata ne osiguravaju adekvatno dovoljnu količinu antibiotika na pravom mjestu u tijelu.

Kolagenska spužvica s gentamicinom se koristi uz standardnu sistemsku terapiju antibioticima da bi se postigla visoka  lokalna doza gentamicina točno na mjestu kirurške rane gdje je rizik od infekcije najveći.

Gentamicin ostaje na mjestu primjene i ne širi se dalje po tijelu tako da je opasnost od nuspojava i neželjenih efekata u drugim dijelovima tijela minimalna.

Visoka koncentracija gentamicina koja se može postići lokalnom primjenom kolagenske spužve s gentamicinom  uništava bakterije koje su inače otporne (rezistentne) na niže doze antibiotika koje se postižu sistemski.


Što je bakterijska rezistencija?
S vremenom antibiotik može prestati biti djelotvoran protiv određene vrste bakterije. To znači da je bakterija stekla prirodni obrambeni mehanizam otporan na taj antibiotik. Kada se to dogodi dolazi do bakterijske rezistencije. To znači da bez obzira na to što dobivate antibiotik, ako se radi o rezistentnoj bakteriji, infekcija je još uvijek moguća.

Broj bakterija rezistentnih na antibiotike se povećava. Zato postoje stroga pravila o načinu i vremenu davanja antibiotika.

 
           
 
 
  © 2012 Eurotron International d.o.o. All rights reserved.