Ozbiljna, duboka infekcija kirurške rane može rezultirati smrtnim ishodom. 80% smrtnih ishoda nakon operacije se događa u visokorizičnih pacijenata.
Uz standardne mjere prevencije infekcija na mjestu kirurškog zahvata, od nedavno je u Hrvatskoj u upotrebi i dodatna prevencija infekcije na mjestu kirurške rane u vidu kolagenske spužve s antibiotikom gentamicinom koja se stavlja duboko u kiruršku ranu i pomaže u sprječavanju infekcije tako što na mjestu kirurškog zahvata otpušta visoke doze antibiotika. Kolagenska spužva  zaustavlja krvarenje i potiče cijeljenje rane, a nakon toga ona se otapa u tijelu i nestaje u potpunosti tijekom par tjedana. Kod visokorizičnih pacijenata ova kolagenska spužvica s gentamicinom značajno dodatno smanjuje rizik za nastanak infekcije poslije operacije, a uspješno se koristi u svijetu više od 20 godina. Uspješno je korištena na više od 2 milijuna pacijenata.

Dodatna prevencija infekcija na mjestu kirurškog zahvata
Ako ste zabrinuti zbog mogućnosti razvoja infekcije nakon vaše operacije, a posebno ako pripadate u visokorizičnu skupinu pacijenata savjetujte se sa svojim kirurgom o dodatnoj prevenciji infekcije sa kolagenskom spužvicom sa gentamicinom.

Što je kolagenski implantat (spužva) s gentamicinom?
Kolagenska spužva s gentamicinom je biorazgradivi (otapa se u tijelu) medicinski proizvod napravljen od kolagena, koji je inače prirodni sastojak kože. Spužvasti materijal kolagena je natopljen s gentamicinom, snažnim antibiotikom koji se dugi niz godina koristi u kirurgiji.
Kolagenska spužva djeluje i kao hemostatik, odnosno zaustavlja krvarenje tako da dodatno pomaže bržem cijeljenju rane i sprječavanju komplikacija.
Kolagensku spužvu će kirurg postaviti u ranu tijekom operacije. Spužva ostaje u rani gdje sprečava krvarenje i infekciju na mjestu kirurškog zahvata.

Na taj način kolagenska spužva s gentamicinom otpušta antibiotik direktno na mjesto najvećeg rizika od infekcije, odnosno u kiruršku ranu. To je ciljana antibiotska terapija jer se gentamicin dostavlja točno na mjesto gdje je najpotrebniji i  kada je najpotrebniji da bi spriječio infekciju. Kao prirodna tvar, kolagen se  otapa u tijelu i kroz nekoliko tjedana postupno nestaje.

Kolagenska spužva s gentamicinom je u brojnim kliničkim studijama pokazala smanjenje infekcija na mjestu kirurških zahvata za 50- 85%.
Prevencija infekcija na mjestu kirurške rane je osobito važna kod ugradnje implantata kod operacije kuka, koljena i slično gdje duboka postoperativna infekcija može najčešće znači potrebu za ponavljanjem operacije.
Infekcije na mjestu kirurškog zahvata mogu biti jako ozbiljne. Ako se razvije duboka infekcija, pacijent mora ostati u bolnici i često treba intenzivnu njegu. U najozbiljnijim slučajevima infekcije na mjestu kirurškog zahvata mogu biti fatalne.

 
           
 
 
  © 2012 Eurotron International d.o.o. All rights reserved.