Što uzrokuje infekcije na mjestu kirurškog zahvata?
Infekcije kirurške rane uzrokuju bakterije koje u ranu najčešće dospiju s pacijentovog tijela. Bakterije mogu prijeći i s ljudi koji su u kontaktu s pacijentom kao što su kirurg ili medicinska sestra, ali također i iz zraka te bilo kojeg drugog izvora koji je u kontaktu s pacijentovim tijelom.
U većini slučajeva, tip bakterije koja uzrokuje infekciju na mjestu kirurškog zahvata ovisi o operaciji kojoj ste podvrgnuti.
Vrste bakterija koje često uzrokuju infekcije na mjestu kirurškog zahvata su: Staphylococcus aureus i Escherichia coli (E. coli).
Neke operacije imaju veći rizik i učestalost razvoja infekcija na mjestu kirurškog zahvata, osobito operacije u predjelu trbuha gdje je prirodno prisutan veći broj bakterija. Takve bakterije u normalnim okolnostima nisu opasne za čovjekovo zdravlje, ali prilikom operacije bakterije koje inače žive u npr. crijevima, kao sastavni dio crijevne flore, mogu dospjeti u trbušnu šupljinu prilikom operacije i tu izazvati infekciju. Neki pacijenti imaju veći rizik od razvoja infekcije na mjestu kirurškog zahvata od drugih, a to ovisi o nekoliko faktora.

Postoji li kod mene rizik za razvoj infekcije nakon operacije?
Može se reći da su svi operirani pacijenti izloženi riziku od infekcije, ali ipak postoji skupina pacijenata kod kojih je taj rizik veći.
Ako i vi pripadate u skupinu visokorizičnih pacijenata trebate porazgovarati sa svojim kirurgom o poduzimanju svih preventivnih mjera kako bi se taj rizik sveo na najmanju moguću mjeru. Bilo koje od sljedećih stanja ili bolesti svrstava vas u visokorizičnu skupinu:

  • Dijabetes
  • Značajan višak tjelesne mase ili pretilost
  • Starija dob
  • Slabiji imunitet
  • Dugotrajan operativni zahvat
  • Operacija u predjelu trbuha

Razgovarajte sa svojim kirurgom i medicinskom sestrom o sprječavanju infekcije na mjestu kirurškog zahvata i o tome što vi sami možete učiniti kako bi spriječili infekciju.

 
           
 
 
  © 2012 Eurotron International d.o.o. All rights reserved.